OP Security AS logo
Kurs

Fagbrevteorien i salgsfaget, salg, service og sikkerhet

Innhold: Hos oss kan du ta hele fagbrevteorien i salgsfaget. Dette het tidligere butikkfaget, salg- service og sikkerhet. Gjennom veiledning på telefon ved behov, selvstudium og 24 svaroppgaver geleider vi deg frem til eksamen. Vi forbereder dette med ekstra oppgaver, en eller to tidligere eksamener. Oppstart etter eget ønske Målgruppe for kurset: Alle som ønsker kurs i fagbrevteorien i salgsfaget, salg, service og sikkerhet

Henvendelse

* Må fylles ut