OP Security AS logo
Kurs

Fagbrevteorien i salgsfaget, salg, service og sikkerhet

Vi tilbyr kurs i fagbrevteorien i salgsfaget, salg, service og sikkerhet. Kursansvarlig er faglærer i dette og flere andre fagbrevteorier. Du vil få et kurs som vi forsøker å tilpasse din situasjon best mulig.

Innhold: Hos oss kan du ta hele fagbrevteorien i salgsfaget. Dette het tidligere butikkfaget, salg- service og sikkerhet. Gjennom veiledning på telefon ved behov, selvstudium og 24 svaroppgaver geleider vi deg fint frem til eksamen. Vi forbereder dette med ekstra oppgaver, en eller to tidligere eksamener. Målgruppe for kurset: Alle som ønsker kurs i fagbrevteorien i salgsfaget, salg, service og sikkerhet

Påmeldingskjema

* Må fylles ut

Etter påmelding vil du motta en bekreftelse på epost.