OP Security AS logo
Kurs

Jobbsøk - skaff deg jobb effektivt og raskt

Innhold: Mellom 90 - 95% av alle søknader som kommer inn er langt under middels og det kan fort speile personen som søker. Vi lærer det om hvordan du kan bli en god jobbsøker som skaffer deg jobb fortere, smartere og kommer nærmere en ønsket jobb, enn de fleste. Vi vet hvordan dette skal gjøres med erfaring fra næringslivet og over 100 jobbsøkerkurs. Agenda: 1) Det å forberede seg til en jobbsøk prosess er en jobb du først skal gjøre: • Hva er viktig å få frem om deg • Hvem er du og hva ønsker du • Hvilke jobbtyper søker du på, har du høyt nok aspirasjonsnivå • Hvordan lager du en interessant CV • Hva skriver du om i en søknad som gjør at din søknad ikke kommer i bunken for uinteressante • Hva tror du en kommende arbeidsgiver virkelig ønsker og vite om deg 2) Målet er å komme til intervju: • Hvordan forbereder du deg • Når snakker du og om hva • Hvordan kler du deg, hva sier du ikke • Er det bare en eventuell arbeidsgiver som skal vurdere om det skal bli en ansettelse Målgruppe for kurset: Alle som ønsker jobbsøkerkurs

Henvendelse

* Må fylles ut