OP Security AS logo
Kurs

Krisehåndtering

Når krisen inntreffer, skjer mye, og mye skal skje på en gang. Da er erfaring viktig, det å ha systematisert både rekkefølge og innhold. Mye irrasjonelt kan skje rundt de som leder en stor krise - men når man har bygget et system som er vel gjennomprøvet, som man selv har ledet - går mye mer riktig. Mange behov skal oppfylles samtidig. Respekt, oversikt, traumeforståelse og dyp menneskelig innsikt er nødvendig. I tillegg kommer ofte media. Det å ha en policy ovenfor media og gi riktig info ut til samfunnet er en påkjenning oppe i alt annet. Dette er viktig for at samfunnet skal forstå og skjønne. Vår mann har ledet kontigenter i krigssituasjoner, har ledet forsvarets kriseteam, har foredratt for store flyselskaper, har vært i små bydesamfunn og bundet disse sammen igjen. Han har gått med de verste budskapene et menneske kan overbringe, ledet familier igjennom sorgprosessen,- ja vært en koordinator fra ulykken til freden har senket seg igjen. Her kan man få et foredrag, eller kurs - og/ eller en opplæring i krisehåndtering på proffesjonelt plan. Vi setter derfor ingen priser eller datoer. Dette skreddersys og settes opp sammen med oppdragiver/ givere.

Henvendelse

* Må fylles ut