OP Security AS logo
Kurs

Møteledelse - bedriftsinternt

Innhold: I over 25 år har vi vært en pådriver med å effektivisere møtene i bedriften. Få en effektiv hverdag med korte innholdsrike møter som gjør at man følger med. Vi tar opp innkallingen, sakliste, tilbakemeldingstidspunkter, taletid, effektiv styring av "ordgytere" og dra med de stille. Hvordan husker man møtene? Hva husker man og hvordan til neste møte. Man kan gjøre det enkelt - f.eks 10 mann bruker en time ekstra pr uke i en bedrift, hvor mye koster det i kroner og ikke minst i irritasjon? Vi hjelper bedrifter til å få form på møtene, få inn rutiner og sørge for at det blir resultater som står seg etter møtene. Gi oss en dag og dere vil fort spare inn dette. Målgruppe for kurset: Bedrifter

Henvendelse

* Må fylles ut