OP Security AS logo
Kurs

Ordensvaktkurs

OP- Security AS er et vaktselskap med kontorer på Elverum. Vi kjører ordensvaktkurs med svært erfarne instruktører over hele landet. For at kursene skal gi mest mulig relevant kunnskap, er innholdet i kursene basert på virkelige erfaringer og opplevelser fra jobben som ordensvakt. Dette fordi vi mener at teori i seg selv ikke gir tilstrekkelig kompetanse, så sant den ikke knyttes opp mot virkelige erfaringer. Innholdet i kurset er som følger: • Ordensvaktens rolle. • Yrkesetikk og holdninger. • Juridiske fag. • Tegn og symptomer på rusmiddelbruk. • Førstehjelp. • Brannvern. • Kommunikasjon og konflikthåndtering. • Alkoholforskriften . Etter dette kurset besitter du den kompetansen som kreves for å jobbe som ordensvakt på utesteder som har tillatelse til eget vakthold.

Påmeldingskjema

* Må fylles ut

Etter påmelding vil du motta en bekreftelse på epost.