OP Security AS logo
Kurs

Tale og presentasjonsteknikk for bedrifter

Forventet resultat etter endt kurs: • Deltakerne skal etter endt kurs kunne bygge opp en god tale • Vite om kommunikasjon og kroppsspråkets betydning, og bruke det taktisk • Takle nervøsitet på en bedre måte, og vite hvorfor man blir nervøs • Finne og øve på sin egen personlige stil • Tørre og åpne for spørsmål Agenda: • Hvordan holder man et godt innlegg rent praktisk • Hvorfor blir man nervøs • Hvordan takle nervøsitet • Manusarbeid - innhold • Kommunikasjon og kroppsspråket • Praktisk trening Viktige momenter: 1) Personligheten: • Man skal arbeide for å utvikle sin • personlige form - din form 2) Forberedelsen: • Hvem skal jeg tale til • Hva er formålet - er det info eller et budskap 3) Måloppnåelsen: • Hva er hensikten • Hva er målet Målgruppe for kurset: Bedrifter Alle som skal presentere, selge inn en vare eller ide til noen. Kurset passer også utmerket for å strukturere sin egen kreativitet. Be oss om et uforpliktende tilbud. Vi har mange store og tunge aktører i bedriftsmarkedet og offentlige etater som kunder. Vi kan også følge opp og coache videre f.eks en gang hver 14.dag på fjernundervisning etter avtale. Eksamen / sertifisering: Du får et diplom etter gjennomført kurs Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker Flere av våre kunder melder tilbake at salget, trivselen og fortjenesten har økt betraktelig, opp mot 40% etter to - tre kursdager.

Henvendelse

* Må fylles ut