OP Security AS logo
Kurs

Tale og presentasjonsteknikk for bedrifter

Vi tilbyr kurs i tale og presentasjonsteknikk for bedrifter. Dette er viktig for bedrifter som ønsker at sitt nøkkelpersonell skal yte mer og få frem de gode ideene. Presentasjonsteknikk og taleteknikk er helt nødvendig for deg som ønsker å gjøre en forskjell.

Forventet resultat etter endt kurs: • Deltakerne skal etter endt kurs kunne bygge opp en god tale • Vite om kommunikasjon og kroppsspråkets betydning, og bruke det taktisk • Takle nervøsitet på en bedre måte, og vite hvorfor man blir nervøs • Finne og øve på sin egen personlige stil • Tørre og åpne for spørsmål Agenda: • Hvordan holder man et godt innlegg rent praktisk • Hvorfor blir man nervøs • Hvordan takle nervøsitet • Manusarbeid - innhold • Kommunikasjon og kroppsspråket • Praktisk trening Viktige momenter: 1) Personligheten: • Man skal arbeide for å utvikle sin • personlige form - din form 2) Forberedelsen: • Hvem skal jeg tale til • Hva er formålet - er det info eller et budskap 3) Måloppnåelsen: • Hva er hensikten • Hva er målet Målgruppe for kurset: Bedrifter Alle som skal presentere, selge inn en vare eller ide til noen. Kurset passer også utmerket for å strukturere sin egen kreativitet. Be oss om et uforpliktende tilbud. Vi har mange store og tunge aktører i bedriftsmarkedet og offentlige etater som kunder. Vi kan også følge opp og coache videre f.eks en gang hver 14.dag på fjernundervisning etter avtale. Eksamen / sertifisering: Du får et diplom etter gjennomført kurs Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker Flere av våre kunder melder tilbake at salget, trivselen og fortjenesten har økt betraktelig, opp mot 40% etter to - tre kursdager.

Påmeldingskjema

* Må fylles ut

Etter påmelding vil du motta en bekreftelse på epost.